Sme výhradným zástupcom výrobcu v Českej republike a na Slovensku. Reboxová terapia je originálnou českou elektroterapeutickou metódou. Prístroj Rebox je efektívny v liečbe akútnej a chronickej bolesti a v rehabilitácii muskuloskeletálnych ochorení. Hlavnými efektmi Reboxu sú analgetický, myorelaxačný a antiedematózny efekt. Od 80. rokov 20. storočia je Rebox celosvetovo používaný v klinickej praxi (rehabilitačná a športová medicína, fyzioterapia, ortopédia, neurológia a algeziológia). Prístroje sú taktiež vhodné pre domácu liečbu. Rebox je vysoko účinný v porovnaní s inými metódami fyzikálnej terapie. Princíp reboxovej terapie bol patentovaný v mnohých krajinách vrátane Japonska či USA. K prístrojom Rebox poskytujeme všetky služby výhradného zastúpenia vrátane školenia vykonávania terapií, BTK, záručného a pozáručného servisu. V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.