Od roku 2016 zastupuje anglického výrobcu váh a výškomerov MARSDEN v Českej a Slovenskej republike. Sme hrdí, že sa nám za tú dobu podarilo dodať stovky lekárskych váh a výškomerov našim spokojným klientom z radov praktických lekárov, ordinácií špecialistov, alebo aj veľkých fakultných nemocníc. Kvalita výrobkov MARSDEN je aj v SR overená stovkami inštalácií lekárskych váh a výškomerov všetkých kategórií a stovkami tisíc zvážených pacientov. K dodaným lekárskym váham a výškomerom poskytujeme všetky servisné služby vrátane kalibrácie a prípravy na metrologické overenie.