Dôležitú úlohu pri prevencii a zvládaní ochorení dýchacích ciest predstavuje pravidelný domáci monitoring stavu pľúc pomocou ručných spirometrov. Pravidelný monitoring pomáha odhaliť ochorenie v presymptomatickom štádiu, čo umožní lekárovi včas zasiahnuť a zaistiť lepšie výsledky liečby. Spoločnosť Vitalograph, popredný svetový výrobca diagnostických, monitorovacích a skríningových prostriedkov pre respiračnú starostlivosť, prichádza s unikátnym radom ručných spirometrov Vitalograph 4000. Pacienti, ktorí sa uzdravia z ochorenia COVID-19 môžu mať výraznú dýchavičnosť. Pre sledovanie procesu obnovy pľúc z COVID-19 sa odporúčajú tieto vyšetrenia respiračných funkcií: FEV1, FVC, VC, FEV1/FVC za účelom zistenia možných respiračných ochorení (chronická obštrukčná choroba pľúc, cystická fibróza, idiopatická pľúcna fibróza, astma atď.), ktoré je možné vykonávať našimi pľúcnymi monitormi značky Vitalograph.