Sme zástupcom svetového výrobcu COMEN, ktorý sa zaviazal poskytovať najkomplexnejší rad monitorovacích produktov na svete. Teraz prichádza s novinkou, ktorou je HFNC alebo vysokoprietoková nazálna terapia kyslíkom. Ide o metódu pomocou, ktorej je možné zaistiť dostatočné množstvo kyslíka v prípade, že pacient trpí hypoxémiou (nedostatkom kyslíka). Navyše zariadenie NF 5 umožňuje kontinuálne monitorovanie saturácie krvi kyslíkom, vďaka ktorému je možné sledovať účinnosť aplikovanej terapie. Aplikácia HFNC je významným pomocníkom v boji pri akútnom hypoxickom respiračnom zlyhaní, ku ktorému môže dôjsť v spojitosti so zápalom pľúc alebo pri ochorení vírusom SARS-CoV-2.