Pred zahájením fototerapie je potrebné vykonať diagnostiku epidermis a určiť individuálnu fotosenzitivitu kože pacienta. MedMini tester sú prístroje, ktoré slúžia na určenie presnej dávky fototerapie a pomocou Woodovej lampy môžete ľahko diagnostikovať a sledovať problémové miesta.