Spoločnosť vznikla v roku 2021 ako dcérska firma s ručením obmedzeným spoločnosti Medicton Group s.r.o. a nadväzuje tak na tradíciu a skúsenosti materskej spoločnosti v pôsobení v oblasti zdravotníctva.

Spoločnosť Medicton Group s.r.o. pôsobí trhu so zdravotníckou technikou od roku 2005. Okrem výroby a predaja lekárskych prístrojov zaisťujeme pre zdravotnícke zariadenia širokú škálu metrologických, revíznych, servisných a ďalších kontrolných činností vzťahujúcich sa k zdravotníckym prístrojom. Súčasťou spoločnosti je tiež Autorizované metrologické stredisko K127 na overovanie meradiel tlaku krvi a elektronických lekárskych teplomerov a kalibračné laboratórium. Medicton Group disponuje skúseným kolektívom biomedicínskych technikov a inžinierov aj zodpovedajúcim prístrojovým vybavením. Kvalita služieb je garantovaná certifikovaným systémom manažmentu kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 13485 a ISO 17025. Medzi našich spokojných zákazníkov sa radia veľké fakultné nemocnice, krajské i oblastné nemocnice, ambulantné zariadenia, ale aj veľké množstvo privátnych ordinácií lekárov na území celej Českej republiky.